Kotvenie vonkajších žalúzií do zateplenia: je to problém?

Pri dodatočnej inštalácii vonkajších žalúzií dochádza ku kotveniu držiakov a vodiacich líšt do rámu okna alebo zateplenia. Pokiaľ je všetko vykonané správne, tento zásah nijako neovplyvní izolačnú funkciu okna ani fasády. Pre 100% istotu sa navyše môžete s dodávateľom dohodnúť, aby pri kotvení používal špeciálne kotvy na prerušenie tepelných mostov.  

Ideálne všetko kotvite do rámu okna

V prípade dodatočnej montáže a priznaných žalúzií je obvykle najlepšie, keď vám montážna firma všetky prvky a držiaky ukotví do rámu okna. Okno je totiž vždy rovné, pevné a stabilné, takže máte istotu, že žalúziu aj krycí plech alebo kastlík bez problémov udržia.

„Kotviť môžeme do plastových, drevených aj hliníkových okien, v závislosti od toho použijeme napríklad pozinkované alebo nerezové kotvy. Niektorí klienti sa boja vŕtať do okien, ale táto obava je zbytočná – okno je už z výroby preskrutkované kvôli kovaniu, takže náš zásah mu neublíži,“ hovorí konateľ firmy RENESUN Žalúzie, René Býma, ktorý vonkajšie žalúzie inštaluje už 20 rokov a zatiaľ sa nestretol s tým, že by kotvenie do okna spôsobilo problémy s izoláciou. Len počítajte s tým, že dôjde k narušeniu povrchu okna a keby ste napríklad v budúcnosti chceli žalúzie odstrániť, zostanú v ráme okna diery, ktoré sa zaprávajú horšie ako diery vo fasáde.

Krycí plech aj so žalúziou je v prípade kotvenia do okna vždy umiestnený vo vnútri okenného otvoru. Počítajte teda s tým, že si z hornej strany o cca 20-30 cm znížite svetlú výšku okna.  

Ďalšou možnosťou je umiestniť vonkajšie žalúzie nad špaletu (a nie dovnútra okenného otvoru). To využijete najmä v prípade, keď je okenný otvor plytký – má na hĺbku menej ako 13 cm – a dovnútra by sa vám plech aj so žalúziou nezmestil, respektíve by vyčnieval pred fasádu. V takom prípade sa plech aj držiaky kotvia z čelnej strany do fasády.

Inštalácia spredu na fasádu

 tomto prípade krycí box alebo plech aj vodiace lišty predsadíte pred okenný otvor a všetky prvky sa kotvia spredu na fasádu čo opäť nie je problém a izolačná funkcia fasády sa tým nenaruší. Dôležitejšie je, aby všetko dobre držalo, je preto vhodné prevŕtať fasádu naskrz až na podkladové murivo alebo preklad.   „Ak by zákazník mal z prevŕtania fasády obavu, môžeme zvoliť špeciálne kotvy a hmoždinky na prerušenie tepelných mostov – napríklad značky TherMax.

Keď to ide, voľte pod omietkovú montáž

Pri novostavbách alebo pri kompletnej rekonštrukcii domu vrátane fasády potom ideálne voľte montáž vonkajších žalúzií pod omietku, kedy ku kotveniu do zateplenia vôbec nedochádza. V NEVE pre tieto prípady ponúkame purenitový box ISO-KASTL, ktorý sa kotví ešte na hrubej stavbe (bez fasády) do muriva nad okno a následne ho fasádnici prekryjú najmenej 2cm vrstvou izolácie. Purenit sám o sebe dobre izoluje. Podobne pre bočné vodiace lišty vyrábame ISO-PANEL – izolačnú dosku, ktorú pomocou L‑profilu ukotvíte do muriva, fasádnici ju zapravia a pri inštalácii žalúzií do nej firma potom len zatlačí vodiace profily.   V každom prípade ale platí, že kotvenie vonkajších žalúzií do fasády nepredstavuje z pohľadu izolácie žiadny väčší problém. Kritickejšia je v tomto smere skôr pevnosť fasády – ako dobre v nej kotvy držia. Preto v prípade priznanej montáže nechajte ideálne všetko kotviť do rámu okna alebo spredu do fasády tak, aby kotvy s rezervou dosiahli až na podkladové murivo.   Ďalšie informácie o možnostiach kotvenia vonkajších žalúzií vám prípadne dajú naši predajcovia - montážni partneri.

AUTOR

Lukáš Musil
Lukáš Musil pracuje v NEVE ako obchodný zástupca pre Česko od roku 2017. Študoval pozemné staviteľstvo na Strednej odbornej škole priemyselnej v Prostějove a znalosti z tohto odboru využíva aj pri svojej práci. Má na starosti komunikáciu s obchodnými partnermi a starostlivosť o klientov.