Ktoré čidlá môžete napojiť na vonkajšie tienenie

Čidlá, ktorými je možné osadiť vonkajšie tienenie, delíme na bezpečnostné a komfortné. Bezpečnostné sú veterné a to hlavne pre vonkajšie žalúzie. Medzi komfortné čidlá radíme teplotné, slnečné a dažďové. Viac informácií prezradil Jan Hrnčíř z firmy Somfy, ktoré čidlá vyrábajú.

Všetky čidlá, ktoré v článku zmienime, fungujú na rovnakom princípe pre vonkajšie žalúzie, hliníkové aj screenové rolety a markízy. Ide o malé súčiastky vo veľkosti do 20 cm a delíme ich na dve základné kategórie - bezpečnostné a komfortné.

Bezpečnostné čid

Zaisťujú bezpečný chod vonkajšieho tienenia a chráni ho pred poškodením. Ako bezpečnostné čidlá sa dodávajú veterné

Ako fungujú veterné čidlá?

Vo výrobe stanovíme limit rýchlosti vetra, na ktorom máme otestované, že sa žalúzie nepoškodí a budú v bezpečí. Počas montáže nastaví montážnik čidlo na túto rýchlosť vetra. Akonáhle potom čidlo danú rýchlosť nameria, dá pokyn motoru, aby žalúzie vytiahlo do hornej koncovej polohy a schoval ich tak pod krycí plech alebo do schránky. 

Komfortné čidlá

Slúžia iba k zvýšeniu pohodlia zákazníka. Existujú tri typy komfortných čidiel:
1. Teplotné čidlo
Meria teplotu vzduchu. Užívateľ si nastaví hranicu, ktorá určuje, kedy sa má tienenie vytiahnuť (a zohriať miestnosť). Teplotu môžete pomocou čidla meriať vonku alebo vnútri. Pokiaľ si kúpite bezdrátové čidlo, môžete ho napríklad v lete nechať vonku a v zime presunúť do miestnosti. 

2. Slnečné čidlo
 
Meria intenzitu slnečného svitu (jas). Oproti teplotnému čidlu dokáže rýchlejšie reagovať na pohyb slnka a mrakov. Jeho typické využitie je pri západe a východe slnka. Akonáhle večer klesne slnečný svit napr. pod 100 luxov, čidlo dá pokyn, aby zatiahlo žalúzie či rolety. A ráno ich pro východe slnka rovnakým spôsobom zasa odtemní. 

3. Dažďové čidlo
 
Ako jediné ho nekúpite samotné. Ja vždy naviazané na veterné čidlo. Dávnejšie sa totiž čidlá v tejto kombinácii využívali vo veľkom ako ochrana proti primrznutiu (akonáhle klesla teploda pod 2 °C a do toho pršalo, tienenie sa vytiahlo do boxu), ale dnešné chytré motory už majú integrovanú kontrolu primrznutiu lamiel, a tak dažďové čidlá pre žalúzie a rolety čiastočne strácajú na význame. Dažďové čidlá sa ale dnes využívajú k markízam, ktoré sú dažďu vystavené omnoho viac na terasách a balkónoch. 

Ako sa čidlá prepojujú s tienením?

Čidlá komunikujú s motormi bezdrátovo pomocou rádiového signálu - využijete ich teda iba u motorov, ktoré vedia prijímať rádiový signál(čo sú všetky bezdrátové motory v ponuke NEVY). Čidlá Somfy prepojíte iba s motormi Somfy - podobne to majú aj iný výrobci. Vždy si preto preverte kompatibilitu u svojho dodávateľa tienenia. Počet žalúzií alebo roliet pripojených k jednému čidlu je neobmedzení. Čidlo jednoducho vysiela signál a motori ho prijímajú. Väčšina montážnikov vám automaticky nastaví motory u všetkých okien rovnako. 
„K vonkajším žalúziam doporučujem na 100 % větrné čidlá. Ostatok už záleží na vašej situácii a skúsenostiach s teplotou v dome. Vždy sa ale dajú dokúpiť,“ hovorí Jan Hrnčíř zo Somfy. 

Ako je to s hierarchiou čidiel?

Pokiaľ si kúpite viac čidiel, prednosť má vždy bezpečnostné, teda veterné. V momente kedy čidlo zaznamená prudký vietor, sa tienenie vytiahne do booxu pokiaľ fúka, nemôže zíjsť dole. V tento okamih motory nereagujú na pokyny ostatných čidiel a dokonca ani neposlúchnu užívateľa, pokiaľ sa pomocou ovládača snaží tienenie stiahnuť dole. 
Komfortné čidlá sú medzi sebou rovné a akonáhle zaznamenajú zmenu počasia, ihneď dajú pokyn motorom. Teoreticky by tak mohlo dochádzať ku kolíziám, keby sa napr. Súčasne zatiahla obloha(=pokym slnečného čidla k vytiahnutiu žalúzií) a súčastne napríklad zatiahla obloha(=pokyn teplotného čidla ku stiahnutiu žalúzií). V praxi sa to ale nedeje, pretože väčšina užívateľov si spolu s čidlami kupuje systém chytrého riadenia domácnosti, v ktorom si nastaví podmienky a scenáre, ktoré sa navzájom nevylučujú. 

Kam čidlá umiestniť, aby merali spoľahlivé metódy

Čidlá môžu byť drátové alebo bezdrátové (na baterky). Drátové čidlá vyžadujú stavebnú prípravu. Preto je s nimi potrebné počitať včas. Kábel sa vyvedie cez stenu a čidlo sa ukotví na fasádu pomocou hmoždiniek: 

Jedine veterne čidlá sa vyrábajú ako bedrátové, tak aj drátové (napájané zo siete). Slúži ako bezpečnostný a ochranný prvok, a tak by malo byť stále pod prúdom. Teplotné a slnečné čidlá sú vždy bezdrátové a môžete ich tak presúvať podľa potreby. „Pokiaľ ale máte tú možnosť, vždy doporučujem zvoliť veterné čidlá napájané káblom. Môžete ich umiestniť na vhodnú pozíciu na fasáde bez ohľadu na to, či budú dobre prístupné pre výmenu batérií. Akonáhle sa batéria vybije, veľa ľudom sa naviac ani nechce ich meniť alebo zabudnú. Čidlo potom nemôže plniť svoj účel, a to je škoda,“ uvádza Hrnčíř. 

Napojenie čidiel na chytrú domácnosť

Čidlá nemusia komunikovať s motorom priamo, ale môžu sa napojiť na centrálnu jednotku chytrých domácností, ktorá následne vyšle signál k motoru. Okrem zmienených čidiel, ktoré sa predávajú priamo ku tieniacej technike, môžete motor vonkajšieho tienenia naviazať aj na informácie z iných čidiel a senzorov:

„V rámci chytrej domácností si môžete tvoriť rôzne scenáre. Možností je veľa. Slnečné čidlá môžete prepojiť s chytrým osvetlením a napríklad po západe slnka sa zatiahnu žalúzie a rozsvietia náladové osvetlenie. Teplotné čidlá môžete teoreticky nahradiť termostatom a tienenie naviazať aj na kúrenie“ zakončuje Hrnčíř. Čidlá k vonkajším žalúziam alebo roletám žiadajte u dodávateľskej firmy hneď v prvej fázi objednávky, aby s tým firma počítala a môže prípadne dohliadnuť aj na potrebnú stavebnú prípavu. 

AUTOR

Lukáš Musil
Lukáš Musil pracuje v NEVE ako obchodný zástupca pre Česko od roku 2017. Študoval pozemné staviteľstvo na Strednej odbornej škole priemyselnej v Prostějove a znalosti z tohto odboru využíva aj pri svojej práci. Má na starosti komunikáciu s obchodnými partnermi a starostlivosť o klientov.