Obnovte s nami svoj rodinný dom

Získajte dotáciu na tieniacu techniku NEVA z programu OBNOV DOM

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu desaťtisíce starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Program OBNOV DOM

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Od kedy do kedy podať žiadosť?

Žiadosť je možné podať od 24. apríla 2023 až do 28. augusta 2023, avšak ak bude zaevidovaných 10 000 žiadostí pred týmto dátumom, už nebude možné podať ďalšie. 
Preto je dôležité mať pripravené všetky potrebné dokumenty vopred.

Ako podať žiadosť?

Kto môže byť žiadateľom?

Žiadateľ musí zostať vlastníkom, alebo spoluvlastníkom do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o pridelených prostriedkoch mechanizmu.

Aké podmienky sa týkajú rodinného domu?

Aké sú podmienky na udelenie dotácie?

Je potrebné dosiahnuť úsporu primárnej energie minimálne 30 % v porovnaní so stavom pred obnovou, aby bola obnova úspešná.  

 Na obnovu rodinného domu je potrebné zahrnúť aspoň jedno opatrenie z kategórie A. Opatrenia z kategórie B sú dobrovoľné. 

 Okrem finančnej podpory na realizáciu opatrení na obnovu rodinného domu, je možné poskytnúť aj finančné prostriedky na prípravu sprievodnej dokumentácie. Primárnym cieľom tohto programu je zabezpečiť ochranu domu pred tepelnými stratami. Podpora v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výhradne na stavebné práce, tovary a služby, ktoré sú priamo spojené s realizáciou obnovy rodinného domu a boli objednané najneskôr do 1. februára 2020.

Aká je maximálna výška dotácie, ktorú môžem získať?

V prípade tieniacej techniky je možná dotácia pri štandardnej skupine žiadateľov 50 €/m2. Pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory až do 60 €/m2. Výška prostriedkov, ktoré budú skutočne vyplatené v rámci tohto mechanizmu, závisí od opatrení na obnovu rodinného domu, ktoré prijímateľ realizoval, a od sprievodnej dokumentácie v rozsahu, ktorý bol financovaný v rámci projektu.
* Pri určení výšky jednotkových výdavkov sa vychádzalo z ceny bez DPH pri štandardnej skupine žiadateľov a z ceny s DPH pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory

Aké dokumenty budem potrebovať k žiadosti?

Aké dokumenty budem musieť doručiť po podpise zmluvy?

Pre podrobnejšie informácie, odporúčame navštíviť webovú stránku www.obnovdom.sk. Na stránke nájdete aj vzory tlačív, videá a ďalšie kontaktné informácie. Alebo môžete kontaktovať regionálnych obchodno-montážnych partnerov NEVA, ktorí vám radi pomôžu s akýmkoľvek problémom.

Informačná brožúra k  pilotným výzvam